ios.3.2015 2342.JPG

שלום רב,

כדי שנוכל להמשיך לשחות בימים אלה, עלינו להצטרף לאיגוד השחייה.

* רלוונטי רק למי שנולד לפני ה-31/12/13 (לפי תקנון איגוד השחייה).

1. הורידו את הטופס של האיגוד

2. מלאו אותו וחיתמו עליו (אין צורך באישור בדיקה רפואית)

3. סרקו אותו כקובץ PDF

4. שלחו אותו אלינו יחד עם צילום ספח ת.ז של ההורה ותמונה של הילד (קבצי PDF).

* ניתן להעלות את הקבצים כאן במקום המסומן או שאם אין ביכולתכם לצרף קבצי PDF, ניתן לשלוח את התמונות ישירות למייל sharonswim17@gmail.com

מלאו את הפרטים כאן

וצרפו את הקבצים >
העלה צילום טופס האיגוד חתום
העלה צילום ספח ת.ז הורה
העלה תמונה של הילד

תודה!

אם אין ביכולתכם לצרף קבצי PDF, שלחו את הקבצים ישירות למייל: sharonswim17@gmail.com